Aula d’art per a nens amb necessitats educatives especials